Liu Yun | All Information
May 172011
 

Name: Liu Yun / ? ? / Liu Yun.
Birthplace: Changsha, Hunan, China.
Height: 165cm / 48kg.
Blood type: B.
Education: The Central Academy of Drama.
Specialty: Dance.
Jurisdiction: HY.Brothers.

Work.
Drama
* Xin Yi Jian Mei plays Wan Qiu Ling (2010).
* Ui Xiao Po. Angel Chao Samran (Royal Tramp) plays Mu Jian Ping (2008).
* Deep Affection Life (2007).
* Rich Man Poor Love plays Yu Fei (2007).
* Hong Fu Nu (CTV, 2006).
* Han Xue Bao Ma plays Feng Che (CCTV, 2005).
* Dan Han Tian Zi 2 plays Qiu Chan (2004).
* Xin Wu Nu Bai Shou ? ? ? ?? (2004).

Movies
* At Horizon plays Jiang Shan Shan (2006).
* Walk Towards the Sun / ?? ??.

 Posted by at 3:34 pm